MATERIAŁY POCHODZENIA NATURALNEGO: drewno, klejonka drewniana, sklejka

Lady recepcyjne gdzie ich elementy wykonane są z drewna, desek naturalnych, klepki, sklejki czy lameli drewnianych charakteryzują się dobrą odpornością na czynniki fizyczne oraz szerokim spektrum obróbki. Wizualnie elementy lady wykonane z materiałów drewnianych charakteryzują się naturalnym, pięknym usłojeniem, zróżnicowanym kolorytem na powierzchni każdej deski czy lameli. Elementy drewniane wkomponowane w bryle lady będą tworzyły jednorodną strukturalnie zaś zróżnicowaną naturalną kolorystyką usłojenia okładzinę.